Välgörenhet


Students 4 Charity verkar för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan

"God kunskapsspridning är en av de viktigaste förusättningarna för ett välfungerande samhälle- oavsett omfattning. För individen utgör detta direkt förmågan att tolka, påverka och forma ens omvärld. Möjligheterna att agera utifrån ens samlade lärdom och erfarenheter växer i takt med tillgången på information. I dagsläget är beklagligt nog detta flödet mycket begränsat, i vissa fall nästan helt obefintligt, i stora delar av världen."

Besök S4C

Vi stödjer Students 4 Charity med 5% av vinsten från vår försäljning

Tillsammans hoppas vi göra skillnad i utvecklingsländer världen över.

Läs mer eller donera en slant